วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10 เป็นเวทีสำหรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ๆ ในเอเชีย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RSCD) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน