ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
#สำนักงานพัฒนาพิงคนคร