sports hero

วันที่ 26 พ.ค. 2560 บริเวณถนนลานจอดรถ จัดการแข่งขันกีฬา sports hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “ดอยสุเทพเกมส์” จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนน ทั้งหมดมี 3 รุ่น คือ อายุ 9-11ปี อายุ10-12ปี และ อายุ13-15ปี