NSTDA

"วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค" เยือนถิ่นล้านนา
กับงานประชุมประจำปี สวทช. ภาคเหนือ 2562 
8-9 ก.พ. นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย