วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณที่ทรงมีต่อสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน เสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน เสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

Continue reading

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10 เป็นเวทีสำหรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ๆ ในเอเชีย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RSCD) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

Continue reading

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักวิชาการไทยและนานาชาติให้สะท้อนถึงสังคมการเมืองไทยเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในบริบทโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนไทยที่พูดภาษาไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศไทย

Continue reading

Makro HoReCa Challenge 2017

วันแรก กับ งาน Makro มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 12วันที่ 7-9 ก.ค. 2560 10.00-19.00 น.แอดมินท้องอิ่มเพราะชิมฟรีตลอดงาน ทั้งข้าว น้ำ ขนม มากันน้าาา~ใครมีบัตรสมาชิกแมคโคร เอามาโตยยยเน้อ สิทธิพิเศษเยอะมากจ้าา~ ^ ^

Continue reading

Lanna Expo 2017

23 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ..เตรียมช้อป ชม ชิม สินค้าหัตกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมน่าสนใจ การจัำหน่ายสินค้าและบริการ อาทิ การท่องเที่ยว, สุขภาพ Health & Wellness, สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, การศึกษา, อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ในงาน Lanna Expo 2017 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

Continue reading