sports hero

วันที่ 26 พ.ค. 2560 บริเวณถนนลานจอดรถ จัดการแข่งขันกีฬา sports hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “ดอยสุเทพเกมส์” จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนน ทั้งหมดมี 3 รุ่น คือ อายุ 9-11ปี อายุ10-12ปี และ อายุ13-15ปี

Continue reading

ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560

วันที่ 21 พ.ค. 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

Continue reading

NYC ครบรอบ 10ปี ทำดีเพื่อพ่อ

เหล่าเยาวชนคนดูดาว ชวนคุณมาชมดาว
19 พฤษภาคม 2560 นี้ อย่าลืมมาเจอกันในงาน "NYC ครบรอบ 10ปี ทำดีเพื่อพ่อ"
ฟรี.........!!! ตลอดงาน
กำหนดการกิจกรรม NYC ครบรอบ 10 ปี ทำดีเพื่อพ่อ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสิินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
*******************************************************************
16:00 - 17:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
17:00 เป็นต้นไป บริการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ Digital Full Dome
18:30 - 21.00 น. - กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์ NYC ครบรอบ 10 ปี ทำดีเพื่อพ่อ”
- ความเป็นมาของค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NYC
- เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาชิกค่าย NYC
- ตอบคำถามดาราศาสตร์ชิงรางวัลมากมาย
- ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์
- นิทรรศการผลงานเด็กค่าย NYC
21:00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
ฝากเหล่าสมาชิก NYC ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอก และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เรามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ทำดีเพื่อพ่อ กันดีกว่า..............

Continue reading

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ให้เกียรติ

Continue reading

งานประชุมยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค. 59 ภายใต้หัวข้อ "สันติสุข"

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 จัดงานประชุมยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค. 59 ภายใต้หัวข้อ "สันติสุข" โดยมีอาจารย์และนักเรียนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Continue reading

ภาพบรรยากาศงาน Lanna Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.59-6 ก.ค.59

ภาพบรรยากาศงาน Lanna Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.59-6 ก.ค.59

Continue reading