งานวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

งานวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช