งานฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ