งานกิจกรรมการปลูกดอกไม้สีเหลือง เนื่องในพิธิถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมการปลูกดอกไม้สีเหลือง เนื่องในพิธิถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

ภาพบรรยากาศงานแพทย์พบประชาชน

ภาพบรรยากาศงานแพทย์พบประชาชน ผู้สูงอายุใส่ใจกระดูกและข้อ โดยจะมีบริการทางแพทย์ครบวงจร เช่น ตรวจเลือดวัดความดันตรวจเบาหวาน, โรคปวดหลัง, ปวดเข่ากระดูกพรุน, ปวดท้อง ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนายแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกโรค ให้ความรู้เสวนาถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ทุกชนิด โดยจะมีนายแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราช และศูนย์ศรีพัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาจารย์หมอกว่า 300 ท่าน ....
#จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสุขภาพฟรี และในงานนี้ท่านจะยังจะได้พบกับสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มาจำหน่ายให้ท่านในราคาผู้ผลิตพบผู้ซื้อโดยตรง ตั้งแต่เวลา เวลา 8.00 นถึง 16.00 น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณที่ทรงมีต่อสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน เสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน เสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

Continue reading

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10 เป็นเวทีสำหรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ๆ ในเอเชีย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RSCD) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

Continue reading