เชิญ ช๊อป ชิม ชิว ในงาน Unseen Lanna 2018

เชิญ ช๊อป ชิม ชิว ในงาน Unseen Lanna 2018
7 - 16 กันยายน 2561 นี้
เปิด 10.00-20.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สนใจจำหน่ายสินค้า โทร 053-112647 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่