ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมลีลาวดี
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าวร่วมกว่า 500 คน