พิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10 สิงหาคม 2561 ห้องนิทรรศการ1 พิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน