แอมเวย์ เฟสทอล์ค (FESTTALK)

ภาพบรรยากาศงานประชุมโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ แอมเวย์ เฟสทอล์ค (FESTTALK) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ