หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ งาน Give to live

ภาพบรรยากาศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ งาน Give to live วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา