ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน

ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน
ศิลปะนาล้านและปัญญาสร้างคุณค่าของความยั่งยืน

วันที่ 22 มิถุนายน - วันที่ 1 กรกฎาคมพ. ศ. 2018
เวลาเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์: 10:00-20:00 ชั่วโมง
เสาร์ - อาทิตย์: 10:00-21:00 ชั่วโมง
ที่งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศและศูนย์การประชุม