มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-19.00 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ (CMECC)