ขั้นตอนง่ายๆในการรับ เสื้อและ BIB พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

ขั้นตอนง่ายๆในการรับ เสื้อและ BIB

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
1st SC Mini Marathon 2018 "Family Run with Heart For Health"

รับเสื้อที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น.
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น.

พี่ๆนักวิ่ง อย่าลืมมารับ เสื้อ+ BIB ด้วยนะครับ

1. พี่นักวิ่งดูหมายเลข BIB ผ่านทางเว็บไซต์
www.ptasch.com/running/bib.php

**ในกรณีที่ไม่ได้ตรวจสอบมาล่วงหน้า สามารถตรวจสอบหมายเลขวิ่งได้ที่ จุดตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (BIB BOARD)

2. พี่นักวิ่งเข้าแถวตามประเภทการวิ่งและหมายเลข BIB พร้อมเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และ แจ้งหมายเลข BIB
**กรณีให้บุคคคลอื่นมารับแทน แสดงสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมแจ้ง แจ้งหมายเลข BIB

3. ตรวจไซส์เสื้อ และหมายเลข BIB กับเจ้าหน้าที่ พร้อมเซ็นรับรอง


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook :: https://www.facebook.com/SCruning
Website :: http://www.ptasch.com/running/