นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชม นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ โถงนิทรรศการ SMEs 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00 – 17.30 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ลงทะเบียนรับหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 ฟรี หนังสือมีจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 010572 - 3