งานขันโตกพิธีเปิดการแข่งขันคณะเทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งที่ 21

งานขันโตกพิธีเปิดการแข่งขันคณะเทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งที่ 21