เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2561 เวลา 9.00น.-18.00 น.

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2561 เวลา 9.00น.-18.00 น.