Lanna Expo 2017

23 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ..เตรียมช้อป ชม ชิม สินค้าหัตกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมน่าสนใจ การจัำหน่ายสินค้าและบริการ อาทิ การท่องเที่ยว, สุขภาพ Health & Wellness, สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, การศึกษา, อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ในงาน Lanna Expo 2017 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา