Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และร่วมพิธีเปิด Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร