วิ่งมหิดลเชียงใหม่

ขั้นตอนการรับสมัคร
#วิ่งมหิดล62 #RunMahidol62
1. กด web link เพื่อสมัครวิ่ง Admin จะ post web link อีกครั้งและระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม เวลา 7:07 นาที
https://isuandok.med.cmu.ac.th/running
2. Click ลงทะเบียนนักวิ่ง ให้ท่านกรอกข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบ ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
3. email และ หมายเลขโทรศัพท์ จะใช้เป็น Username และ password ในการเข้าสู่ระบบ ต่อไป
4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และเก็บหลักฐานในการโอนเงินเพื่อส่งเข้าระบบ ค่าสมัคร Family Run และ Mini Marathon 450 บาท
VIP 1500 บาท และ Virtual Run 500 /1550 บาท
5. ยืนยันการชำระเงินโดย กด เข้าสู่ระบบ ทำการแนบเอกสารการชำระเงิน เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นสถานะรอการตรวจสอบ
6. รอการตรวจสอบจากการเงิน 3-5 วันทำการ ท่านสามารถตรวจสอบ สถานะของท่านได้ผ่านการ login หรือ กด รายชื่อผู้สมัคร
# ท่านสามารถใช้ email และหมายเลขโทรศัพท์ทำการสมัครให้ผู้อื่นได้ แต่ต้องกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และ size เสื้อ ของนักวิ่งที่ท่านทำการสมัครให้ถูกต้อง และทำการแนบเอกสารการชำระเงินผ่านระบบได้โดยใช้ email และ โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนวิ่ง
#ปิดรับสมัคร online เมื่อมีผู้ลงทะเบียนระยะ Mini Marathon ครบ 2500 คน ระยะ Family Run ครบ1500 คน และ Virtual Run ครบ 1000 คน