มอบเงิน..

อรอนงค์ มณีกาญจน์ ประธานคณะกก.บริหารการพัฒนาพิงคนคร และคณะกก.บริหารการพัฒนาพิงคนคร มอบ เงิน 250,000 บาทให้ องอาจ  แก้วจา รองผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และมอบให้ พวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  250,000 บาท และมอบให้ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 250,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป