Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และร่วมพิธีเปิด Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Continue reading

โครงการส่งเสริมการรับรองมาตราฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการรับรองมาตราฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร SMEs

Continue reading

ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
#สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Continue reading

GOT7 THAILAND TOUR 2017 ''NESTIVAL''

พบกันพรุ่งนี้ วันที่ 4 มิถุนายน 2560 กับ .. คอนเสิร์ต GOT7 THAILAND TOUR 2017 ''NESTIVAL'' ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ .. พร้อมกับความเต็มอิ่มจุใจกันถึง 2 ชั่วโมง ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้นของ 7 หนุ่ม GOT7 !!! และคอนเสิร์ตนี้เหล่าอากาเซเตรียมตัววางแผนสนุกกันให้ดี งานนี้ไม่ควรพลาด..!!! #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร #got7inchiangmai

Continue reading

sports hero

วันที่ 26 พ.ค. 2560 บริเวณถนนลานจอดรถ จัดการแข่งขันกีฬา sports hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “ดอยสุเทพเกมส์” จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนน ทั้งหมดมี 3 รุ่น คือ อายุ 9-11ปี อายุ10-12ปี และ อายุ13-15ปี

Continue reading

ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560

วันที่ 21 พ.ค. 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

Continue reading