ประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทยให้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่น พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิรูปงานทั้งผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 ของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,693 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 แห่ง เทศบาลนคร 6 แห่ง เทศบาลเมือง 31 แห่ง เทศบาลตำบล 530 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1,108 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 3,386 คน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่เตรียมจัดงานเวดดิ้งแฟร์ต่อยอดธุรกิจเกี่ยวข้อง

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Rhythm of love@CMECC” จำลองจัดงานแต่งงานหลากหลายรูปแบบ โชว์ความพร้อมและศักยภาพรองรับการจัดงานจริง ขณะเดียวกัน เตรียมจัดงาน “CMECC Wedding Fair” 5-7 มี.ค. 59 ระดมธุรกิจเกี่ยวข้องการจัดงานแต่งงานร่วมออกร้าน หวังต่อยอดกระจายรายได้ ผลักดันเชียงใหม่สู่ Hub of MICE
       
       วันนี้ (12 ก.พ. 59) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “Rhythm of love@CMECC” เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในด้านความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน รวมทั้งเพื่อต่อยอดแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ที่มีการจัดแสดงพิธีการแต่งงานในรูปแบบต่างๆ และจัดตกแต่งสถานที่เสมือนการจัดแต่งงานจริงซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรมและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
       
       นายศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรือ CMECC ในด้านความพร้อมของสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงานหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 59 ได้มีการกำหนดที่จะจัดงาน CMECC Wedding Fair ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการแต่งงานเข้าร่วมจำนวนมากด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Hub of MICE อย่างแท้จริง
 

Continue reading

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และคุณประชุม ตันติประเสริฐสุข เลขาธิการสมาคมและประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และคุณประภาพรรณ สังข์เมือง ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การวางแผนและการเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน Trade Show และ Road Show รวมทั้งเทคนิคการขาย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Continue reading

ประธานและเลขาธิการ ICID เยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก ประธานและคณะผู้แทนจาก ICID (International Commission on Irrigation and Drainge : คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายนำ้) และคณะกรรมการจัดการประชุมชลประทานโลกระว่างประเทศ ครั้งที่ 2 เดินทางมาสำรวจสถานที่จัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Continue reading

ดันศูนย์ประชุมฯขึ้นแท่น ฮับตลาดไมซ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เป็นรายที่ 7 ของประเทศ ช่วยยกระดับและเพิ่มข้อได้เปรียบทางการตลาด เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ชี้พร้อมเป็นแลนด์มาร์คของภาคเหนือ หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้าน “MICE” ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จัดแถลงข่าวศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกันแถลงข่าว ณ โถงต้อนรับท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ทั้งนี้ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความ ปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System หรือมอก. 22300 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้าน “MICE” หรือ กลุ่มธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ และธุรกิจการจัดแสดงงานสินค้า/นิทรรศการ

ดร.ศราวุฒิ กล่าวต่อว่า จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MICE Security Management System (MSMS) หรือ มอก. 22300 ตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ตั้งแต่ปี 2557 พร้อมการได้รับคำปรึกษาและจัดฝึกอบรม ตลอดจนการตรวจประเมินการยื่นขอ มอก. 22300 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และปัจจุบันศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการ MICE รายที่ 7 ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ มอก. 22300

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับมาตรฐาน มอก. 22300 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System) เป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ภัยคุกคาม ความเสี่ยง และอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุงสมรรถนะของการรักษาความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการ แข่งขัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมงาน ซึ่งท้ายสุดจะนำไปสู่การยกระดับภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

ด้าน นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า เพื่อให้เกิดมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้เป็นมาตรฐาน ทาง สสปน. จึงได้ขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความ ปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System หรือมอก. 22300 เมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว และได้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ จนกระทั่งได้ตัวมาตรฐานตัวนี้ออกมา ซึ่งในปัจจุบันนี้มี ได่แก่ 1.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 3.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 4.ศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and Convention Hall – PEACH) 5.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นต้น สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลก ที่มีศูนย์ประชุมฯที่ผ่านการรับรองในระดับสากล

ซึ่งจะว่าไปแล้วศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ก็เปรียบเสมือนกับแลนด์มาร์คของภาคเหนือ ที่สามารถได้รับการหรือผ่านการรับรองนี้ นับว่าเป็นมิติที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะว่าเป็นการสร้างโอกาสในการดึงงานจากนานาชาติเข้ามาจัดที่ประเทศไทย เข้ามาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาจัดงาน และมาตรฐานนี้ไม่เพียงแค่จะสร้างความเชื่อมั่นแค่หนึ่งองค์กรที่มาร่วมงาน แต่ว่ายังเป็นองค์กรที่สามารถกลับมาเป็นลูกค้าประจำได้หรือสามารถขยายองค์กร ได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย นางนิชาภา กล่าวปิดท้าย

Continue reading

ศูนย์ประชุมฯชม. ผ่านมอก. 22300

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จัดแถลงข่าวศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 โดยดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคุณนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ณ โถงต้อนรับท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้าน การรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System หรือมอก. 22300 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ด้าน “MICE” หรือ กลุ่มธุรกิจการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและธุรกิจการจัดแสดงงานสินค้า/นิทรรศการจึงได้ เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ จัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ หรือ MICESecurity Management System (MSMS) หรือ มอก. 22300 ตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEBตั้งแต่ปี 2557 พร้อมการได้รับคำปรึกษาและจัดฝึกอบรมตลอดจนการตรวจประเมินการยื่นขอ มอก. 22300 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)และปัจจุบันศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการ MICE รายที่ 7 ของประเทศที่ได้รับการรับรองการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ มอก. 22300

มาตรฐาน มอก. 22300เป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยว ข้องกับ ภัยคุกคาม ความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุง สมรรถนะของการรักษาความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯได้รับการรับรองด้านการรักษาความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็น การเพิ่มข้อได้เปรียบทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันรวมถึง เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมงานซึ่งท้ายสุดจะนำไปสู่การยกระดับภาพรวมศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

Continue reading