ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่เตรียมจัดงานเวดดิ้งแฟร์ต่อยอดธุรกิจเกี่ยวข้อง

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Rhythm of love@CMECC” จำลองจัดงานแต่งงานหลากหลายรูปแบบ โชว์ความพร้อมและศักยภาพรองรับการจัดงานจริง ขณะเดียวกัน เตรียมจัดงาน “CMECC Wedding Fair” 5-7 มี.ค. 59 ระดมธุรกิจเกี่ยวข้องการจัดงานแต่งงานร่วมออกร้าน หวังต่อยอดกระจายรายได้ ผลักดันเชียงใหม่สู่ Hub of MICE
       
       วันนี้ (12 ก.พ. 59) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “Rhythm of love@CMECC” เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในด้านความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน รวมทั้งเพื่อต่อยอดแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ที่มีการจัดแสดงพิธีการแต่งงานในรูปแบบต่างๆ และจัดตกแต่งสถานที่เสมือนการจัดแต่งงานจริงซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรมและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
       
       นายศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรือ CMECC ในด้านความพร้อมของสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงานหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 59 ได้มีการกำหนดที่จะจัดงาน CMECC Wedding Fair ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการแต่งงานเข้าร่วมจำนวนมากด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Hub of MICE อย่างแท้จริง
 

Continue reading