การประกอบพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

การประกอบพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33)