lanna Expo 2019

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ขอเชิญชวนร่วมงาน LANNA EXPO 2019  ภายในงานพบกับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย