เชียงใหม่ไนท์มาราธอน

เชิญสัมผัสบรรยากาศ #เชียงใหม่ไนท์มาราธอน ครั้งยิ่งใหญ่
ปิดเมืองวิ่ง ผ่านจุดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ยามค่ำคืน 
ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 62