The 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference (ACID)

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

ในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจดังนี้:

  • การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ

  • การประชุมทางวิชาการ

  • งานแสดงสินค้า

  • การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน

  • เที่ยวชมไร่กาแฟ

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย