วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย