โรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)

ค่ายปันฝัน October 2018
โรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)
1 - 27 ตุลาคม 2561
ห้องออดิทอเรียม อาคาร sme
http://www.bewise-academy.com/index.php