RUN 4 HEART "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ"

RUN 4 HEART "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ"   ครั้งที่ 2 เพื่อ รพ.นครพิงค์ 2561
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่