มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
4-10  มิถุนายน 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/visit/booking-museum/bookingscifair.html