กิจกรรมค่ายเยาวชนและครอบครัวประจำปี พ.ศ. 2561 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ร่วมกับมูลนิธิประทีปแห่งความหวัง)