งานวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
จึงขอเชิญชวนประชาชวนทุกคนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน