KAN RUN #2 Night Run 2019

KAN RUN #2 Night Run 2019

พบกัน วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 18:00 – 21:00

การแข่งขัน​มี​ 2 ประเภท​

มินิ​​มาราธอน 11​km.
แบ่ง​รุ่น​อายุ​ชาย​/หญิง
ไม่เกิน​19​ปี
รุ่น​20-29​ปี
รุ่น​30-39​ปี
รุ่น​40​-49​ปี
รุ่น​50​ปี​ขึ้นไป

Funrun​4.7​Km
คละ​เพศ​
ไม่แบ่ง​รุ่น​อายุ


รางวัล​ในการแข่​งขัน

มินิ​มาราธอน​11​km
ชิง​ถ้วยรางวัล​Overall​ชาย​/หญิง
ชิง​ถ้วยรางวัล​ 1-5​ ใน​รุ่น​อายุ

Funrun​4.7​km
ชิง​ถ้วยรางวัล​ 10 คนแรก
ไม่แยกเพ​ศ/ไม่แยก​รุ่น​อายุ​