งานวิ่ง มหิดล คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิ่งมหิดล’62 ❤️
พบกันวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 
สถานที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
เปิดรับสมัครวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 7:07 น 
รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครไปที่ https://isuandok.med.cmu.ac.th/running
มาร่วมออกกำลังกายและทำบุญด้วยกันนะคะ