งาน มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(MED CMU 60th Anniversary Expo 2019)” ในวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ภายในงานพบกับนิทรรศการทางการแพทย์ และความรู้ทางด้านสุขภาพมากมาย รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยบุคลากร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่