รถโดยสารประจำทาง

เชียงใหม่แท๊กซี่

• ระยะเวลาการเดินทาง 10 นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่

• ระยะเวลาการเดินทาง 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่